Opgaven en middelen voor infrastructuur tot 2030

Het EIB heeft een verkenning uitgevoerd van de trends en ontwikkelingen in de infrastructuur in de periode 2015-2030 en de gevolgen hiervan voor de investeringsbudgetten. Op verzoek van Bouwend Nederland wordt in een notitie tussentijds verslag gedaan van de bevindingen. Klik hier voor de notitie. Inlichtingen bij Taco van Hoek t 020 205 1600 tvhoek@eib.nl

Lees artikel

Toename orderportefeuille bouw in april

De totale werkvoorraad in de bouw is in april met twee tiende maand toegenomen naar 7,8 maanden. Tegenover een forse stijging van de werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw stond een lichte daling van de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw. In de woningbouw nam de werkvoorraad met drie tiende maand toe tot 8,8…

Lees artikel

Forse toename orderportefeuille bouw in maart

Na een relatief forse daling van de orderportefeuille in de totale bouw in februari is dit verlies in maart weer gecompenseerd. De totale werkvoorraad in de bouw is in maart met vier tiende maand toegenomen naar 7,6 maanden. Daarmee bereikte de werkvoorraad het hoogste niveau sinds het uitbreken van de crisis in de zomer 2008.…

Lees artikel