Sterke toename werkvoorraad utiliteitsbouw in mei

De werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw is in mei met drie tiende maand gestegen tot 11,5 maanden werk. De werkvoorraden van utiliteitsbouwbedrijven zijn met vier tiende maand gestegen naar 10,7 maanden werk. De orderportefeuilles bij woningbouwbedrijven stegen met twee tiende maand tot 12,2 maanden werk. De werkvoorraad bij gww-bedrijven steeg in mei met twee…

Lees artikel

Duurzame inzetbaarheid ondergrondse infrastructuur

Uitval werknemers ondergrondse infrastructuur kost jaarlijks bijna € 100 miljoen; intensivering van het beleid voor duurzame inzetbaarheid nodig Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en verminderde productiviteit van werknemers bij de kabel- en buizenbedrijven en de grondwaterbeheerbedrijven vormen een grote kostenpost voor de sector. Bij de hoofdaannemers bedragen de kosten van uitval ruim € 60 miljoen per jaar. Uitval…

Lees artikel