Orderportefeuilles in de gww verder gedaald

Orderportefeuilles in de gww verder gedaald De orderportefeuilles in de grond-, water- en wegenbouw zijn in de laatste maanden sterk gedaald. De gemiddelde werkvoorraad is sinds juni gedaald van 7,3 naar 6,6 maanden werk. Deze daling komt vooral voor rekening van de grond- en waterbouw; De gemiddelde werkvoorraad voor deze sector daalde in september met…

Lees artikel

Investeringscapaciteit van corporaties naar € 40 miljard bij consistente waardering van bezit

Investeringscapaciteit van corporaties naar € 40 miljard bij consistente waardering van bezit De investeringsruimte voor woningcorporaties kan aanzienlijk toenemen als opbrengsten, kosten en risico’s consistent worden toegepast bij het toezicht door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). De bestedingsruimte van de gezamenlijke corporaties neemt bij een realistische inschatting van het risico…

Lees artikel