Arbeid en scholing: een dynamisch perspectief

Het EIB doet onderzoek over een breed scala aan onderwerpen op het gebied van arbeid en scholing. Hiervoor gebruiken we onze speciaal voor de bouwarbeidsmarkt ontwikkelde instrumenten en modellen zoals het Regionaal Arbeidsmarkt Model Bouw (RAMBO). Het onderzoek op het gebied van arbeid en scholing voeren wij veelal uit voor belangenorganisaties, opleidingsinstituten en overheden.

Naast diverse monitors (bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en loonkosten) maken wij ramingen voor de gehele bouwarbeidsmarkt en deelsectoren. Wij bieden inzicht in de verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid en werkloosheid en de weerslag die dit heeft op de instroom- en scholingsbehoefte.

Regelmatig brengen wij de samenstelling en dynamiek van het arbeidsbestand in beeld. Met thematisch onderzoek worden ontwikkelingen, gevolgen en beleidsmogelijkheden aangeduid. Voorbeelden zijn onderzoeken naar zelfstandigen en hun marktpositie, leegloop en de betaalbaarheid van CAO’s en vergrijzing en de gevolgen voor de arbeids- en scholingsbehoefte.

Tot slot voeren we onderzoek uit naar effecten van regelgeving en subsidies bijvoorbeeld op de werking van de arbeidsmarkt of het rendement van vakopleidingen.Martin Koning
Senior Onderzoeker
020 205 1613
mkoning(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn