95ste Euroconstruct congres in Amsterdam

Op 8 en 9 juni organiseert het Economisch Instituut voor de bouw het 95ste Euroconstruct congres in Amsterdam. Euroconstruct is een samenwerkingsverband van 19 Europese onderzoeksinstituten die analyses maken van de marktontwikkelingen in de bouw. Op het congres presenteert de Euroconstruct-groep de vooruitzichten voor de bouw in de 19 deelnemende landen. Het congres wordt bezocht…

Lees artikel

Stikstofbesluit zet rem op woningbouw

Het wegvallen van de bouwvrijstelling na de uitspraak van de Raad van State zorgt voor
vertraging en uitval van woningbouwprojecten. De problemen concentreren zich op de korte
termijn. In 2023 en 2024 daalt de vergunningverlening met 6.000 woningen in vergelijking met
de situatie waarbij de vrijstelling zou zijn gehandhaafd. Over de periode tot 2028 gaat het
gecumuleerd om 10.000 vergunningen. Dergelijke effecten zijn zeker niet verwaarloosbaar,
maar tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat stikstof geen groot beletsel hoeft te vormen
voor het realiseren van bredere woningmarktdoelen. Minder gunstig is het gegeven dat voor
meer dan 6.000 woningbouwprojecten waarvan vrijwel op voorhand kan worden ingeschat dat
deze geen stikstofdeposities veroorzaken nu weer aanvullende stikstofberekeningen moeten
worden gemaakt. De verschillende kosten die het beleid met zich meebrengt bedragen dit jaar
naar verwachting meer dan € 100 miljoen en lopen daarna geleidelijk terug.

Lees artikel