Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Orderportefeuilles bouwnijverheid namen licht toe in april

Na de daling in maart met zes tiende maand nam in april de werkvoorraad van bedrijven in de burgerlijke- en utiliteitsbouw met twee tiende maand toe tot 11 maanden. Bij woningbouwbedrijven nam de werkvoorraad met drie tiende maand toe en kwam uit op 12,1 maanden. De orderportefeuilles van bedrijven in de utiliteitsbouw bleven gelijk op gemiddeld 9,3 maanden werk.

In de grond-, water- en wegenbouw stegen de orderportefeuilles ook met twee tiende maand in april en kwamen uit op 6,9 maanden werk. De werkvoorraad nam in zowel de wegenbouw als in de grond en waterbouw met twee tiende maand werk toe naar respectievelijk 6,2 en 7,8 maanden.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Crisis en crisismaatregelen in de bouw
In de Nederlandse bouwsector dreigen 40.000 arbeidsjaren verloren te gaan in de komende twee jaar. Met gericht overheidsbeleid kan dit verlies tot de helft worden teruggebracht. Meest effectief zijn maatregelen die financieringsproblemen voor starters oplossen, verruiming bieden bij het ruimtelijk beleid en het mogelijk maken om tijdelijk op voorraad woningen te bouwen via een publiek opkoopfonds.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen publicatie ‘Crisis en crisismaatregelen in de bouw’ dat is opgesteld in opdracht van het Ministerie van BZK.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn