EIB congres 22 januari 2020

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2020-2024 Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst van het EIB worden de ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2020-2024’ gepresenteerd. Vervolgens zal in een paneldebat worden stilgestaan bij het thema ‘Investeren in infrastructuur’. Met grote maatschappelijke opgaven zoals de uitvoering van het Klimaatakkoord, het Deltaprogramma en de noodzakelijke vervanging van veel infrastructurele voorzieningen én de…

Lees artikel

Orderportefeuilles bouw sterk afgenomen

Orderportefeuilles bouw sterk afgenomen De werkvoorraad in de bouwnijverheid is in oktober met vijf tiende maand afgenomen naar 9,4 maanden werk en kwam uit op het laagste punt in ruim een jaar tijd. De werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw kwam in oktober uit op 10,9 maanden werk, een daling van zes tiende maand ten…

Lees artikel