Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Meer inspanningen nodig om ambities uit Nationale Woonagenda te realiseren

Om de ambities uit de Nationale Woonagenda te realiseren moeten de komende jaren aanzienlijke inspanningen worden verricht. In de Nationale Woonagenda is de ambitie uitgesproken om tot 2025 jaarlijks 75.000 woningen te bouwen om zo vraag en aanbod op de woningmarkt beter in balans te brengen. Het feitelijke gerealiseerde aantal woningen in de afgelopen jaren bleef echter achter op deze ambitie. Ook voor de komende jaren is het planaanbod niet toereikend om aan deze ambitie te kunnen voldoen. Met name in groeigebieden, zoals Zuid-Holland en Utrecht, blijft de productie tot nu toe sterk achter bij de ambities zoals die zijn af te leiden uit de Nationale Woonagenda. Ook de komende jaren lijken er onvoldoende woningen gerealiseerd te worden.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Effectief planaanbod en nationale bouwambities’.

Klik hier voor het volledige persbericht.
Klik hier voor de volledige publicatie.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Werkvoorraad in de bouw uitgekomen op 10 maanden werk
De orderportefeuille voor de totale bouw is in maart toegenomen met één tiende maand naar 10 maanden werk. De orderportefeuilles blijven hiermee op een zeer hoog niveau.

In de utiliteitsbouw nam de werkvoorraad in maart met drie tiende maand toe naar 10,2 maanden werk. De orderportefeuille in de woningbouw daalde met twee tiende maand tot 12,1 maanden werk. Voor de b&u als geheel bleef de werkvoorraad gelijk op 11,2 maanden werk.

De gemiddelde werkvoorraad van bedrijven in de gww bleef in maart op 7,5 maanden werk. In de grond- en waterbouw steeg de werkvoorraad met één tiende maand naar 9,2 maanden werk. Bij wegenbouwbedrijven bleven de orderportefeuilles op 5,8 maanden werk.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn