Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Succes en spanning op de bouwarbeidsmarkt

De bouwnijverheid slaagt er steeds beter in om de werkgelegenheid uit te breiden. In 2018 is de arbeidscapaciteit met ongeveer 4% toegenomen, wat duidelijk uitgaat boven de groei van de werkgelegenheid in de totale economie. Desondanks loopt de spanning nog steeds op en ook de komende twee jaar zal de arbeidscapaciteit sterk moeten toenemen om aan de vraag naar bouwactiviteiten te kunnen voldoen. Op middellange termijn vlakt de groei van de vraag af en komt het aanbod vanuit de opleidingen juist meer op gang. Op lange termijn kan technologische ontwikkeling de vereiste arbeidsvraag significant beperken, zodat meer productie met minder mensen kan worden gerealiseerd.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie “Trends op de bouwarbeidsmarkt 2018-2023”.

Klik hier voor het volledige persbericht.
Klik hier voor de volledige publicatie.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) organiseert op 21 november van 14:30-17:00 een congres over de bouwarbeidsmarkt. Het congres vindt plaats in het Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten te Soesterberg.

Tijdens het congres worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de bouwarbeidsmarkt in de periode 2018-2023. Hierbij worden drie thema’s behandeld: schaarste, technologische innovatie en de conjunctuurgevoeligheid van de bouw.

Klik hier voor een PDF van het programma van 21 november.

U kunt zich hier direct aanmelden.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Gunstige tijden voor zzp’ers in de bouw
De groei van het aantal zzp’ers in de bouw zet nog altijd stevig door. Eind 2017 waren
ongeveer 142.000 zzp’ers werkzaam in de bouw. Dit betekende een groei van 9% ten
opzichte van eind 2016. De gemiddelde uurtarieven zitten ook al een tijd in de lift en
zijn in 2017 gestegen tot een niveau van € 42.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Diane Stiemer
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn