In aanvulling op het rapport ‘Verplicht energielabel voor kantoren’ heeft het EIB een notitie opgesteld, naar aanleiding van een artikel in het Financieele Dagblad van 21 februari. In het artikel wordt gesteld dat de investeringen die nodig zijn om aan de verplichtstelling van energielabel C voor kantoren te voldoen, hoger uitvallen dan door het EIB geraamd.

Naar aanleiding van het artikel heeft het EIB een korte marktconsultatie uitgevoerd om deze uitspraken te toetsen. De totale investeringen zijn op basis van de nieuwe informatie gemiddeld enigszins hoger dan eerder is becijferd. De aanpassingen zijn evenwel niet van dien aard, dat dit leidt tot een ander beeld van de kosten op hoofdlijnen.

Klik hier voor de volledige notitie.

Inlichtingen bij Jelger Arnoldussen
t 020 205 1600
jarnoldussen@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

De werkvoorraad in de utiliteitsbouw is in maart 2017, na een sterke stijging in de voorgaande maanden, met zes tiende maand gedaald naar 8,5 maanden. De daling in de utiliteitsbouw moet worden gezien als een correctie op de sterke groei in de eerdere maanden. De vooruitzichten voor de utiliteitsbouw zijn nog steeds gunstig. De orderportefeuille blijft op een hoog niveau, en verschillende indicatoren, zoals de huurprijzen van bedrijfspanden en afgegeven vergunningen, wijzen op groei.

De orderportefeuille in de woningbouw daalde met twee tiende maand tot 9,6 maanden. De totale orderportefeuille in de burgelijke- en utiliteitsbouw nam hiermee met vier tiende maand af tot 9,1 maanden.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
t 020 205 1600
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn