Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Een verplicht energielabel C voor kantoren per 2023 leidt tot een besparing van het gebouwgebonden energiegebruik van 8,6 petajoule (PJ) in dat jaar. Afgezet tegen een verwacht energiegebruik in 2023 van 35,3 PJ in de kantorenmarkt zonder de maatregel, levert een verplichtstelling van een energielabel C een energiebesparing op in de kantorenmarkt van bijna 25%. De verplichtstelling levert daarmee een substantiële bijdrage aan de energiebesparingsdoelstellingen uit het Energieakkoord. De verplichtstelling brengt een investeringsopgave van ongeveer € 860 miljoen met zich mee. Gezien de installatietechnische aard van de maatregelen die genomen moeten worden om energielabel C te bereiken, blijft de overlast voor ondernemers en eigenaren veelal beperkt.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Jelger Arnoldussen
t 020 205 1600
jarnoldussen(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

De totale werkvoorraad in de bouw bedroeg in september 8,2 maanden. Tegenover een stijging van de orders in de burgerlijke en utiliteitsbouw stond een daling van de orders bij de grond-, weg- en waterbouw. De werkvoorraad voor de totale bouw bleef hiermee op hetzelfde niveau als in de hieraan voorafgaande maand.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Nylas Visser
t 020 205 1600
nvisser(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn