De totale werkvoorraad in de bouw is in augustus met één tiende maand toegenomen tot 8,2 maanden. Deze stijging deed zich zowel bij de burgerlijke en utiliteitsbouw, als bij de grond-, water- en wegenbouw voor.

De totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw steeg met een tiende maand tot 9,0 maanden. Na een daling in juni nam de werkvoorraad in de woningbouw in augustus met drie tiende maand toe tot 9,2 maanden. De orderportefeuille van de utiliteitsbouw is in augustus met één tiende maand afgenomen tot 8,8 maanden.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
t 020 205 1600
mkoning(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Op 25 november 2016 vindt te Barcelona het 82e internationale Euroconstruct-congres plaats.

Euroconstruct is een samenwerkingsverband van 19 Europese onderzoeksinstituten die analyses maken van de ontwikkelingen in de bouw. Halfjaarlijks presenteert de Euroconstruct-groep, met als Nederlandse deelnemer het EIB, een verkenning van de te verwachten bouwproductie in de meeste Europese landen.

In deze verkenning staat een analyse van de economische situatie in de bouw centraal. Daarnaast geven deskundigen uit de bouw, de financiële wereld en de wetenschap of van de overheid hun visie op wisselende onderwerpen die van belang zijn voor de structurele ontwikkeling van de bouwnijverheid.

Klik hier voor het volledige programma.

De door Euroconstruct gepubliceerde onderzoeksrapporten zijn bij het EIB te bestellen.

Inlichtingen bij Oebele Vries
t 020 205 1611
ovries(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn