Orderportefeuille woningbouw stijgt sterk

In maart nam de totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw met twee tiende maand toe tot 7,5 maanden. De orderportefeuille in de woningbouw nam in maart met een halve maand toe tot 7,9 maanden. In de utiliteitsbouw daalde de orderportefeuille met twee tiende maand naar 6,9 maanden. De orderportefeuille in de grond-, water- en…

Lees artikel

Effect vrijstelling WWS en verhuurderheffing

Uitvoering motie Van der Linde/Monasch zorgt voor maximaal € 140 miljoen extra bouwproductie per jaar in de komende vijf jaar De motie Van der Linde/Monasch beoogt de ombouw van kantoren en zorgvastgoed naar woningen te stimuleren door te ontwikkelen ombouwwoningen vrij te stellen van het woningwaarderingsstelsel (WWS) en de verhuurderheffing. Dit kan er voor zorgen…

Lees artikel