Nadat in de eerste drie maanden van dit jaar al sprake was van een lichte stijging, nam in mei de orderportefeuille in de woningbouw met een halve maand toe tot 6,4 maanden. Een dergelijke stijging is sinds het uitbreken van de crisis nog niet voorgekomen. Ook in de wegenbouw is de orderportefeuille sterk gestegen: met zeven tiende maand naar 6,0 maanden. De werkvoorraad van de gehele bouw kwam uit op 6,2 maanden.

Zowel in de burgerlijke en utiliteitsbouw als in de grond-, water- en wegenbouw stegen de orderportefeuilles met drie tiende maand ten opzichte van de maand april. De toename van de werkvoorraad in de utiliteitsbouw bleef beperkt tot een tiende maand, en deze kwam hiermee uit op 6,0 maanden. Alleen in de grond- en waterbouw daalde de orderportefeuille met een tiende maand naar 6,4 maanden.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
t 020 205 1610
tvhoek(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

De orderportefeuille in de gehele bouw is in april op 5,9 maanden uitgekomen. De werkvoorraad is hiermee op hetzelfde niveau gebleven als een maand eerder. Dit geldt ook voor de twee deelsectoren burgerlijke en utiliteitsbouw en de grond- water- en wegenbouw. Alleen binnen de gww was sprake van een uiteenlopende ontwikkeling van de orderportefeuilles. In de wegenbouw is de werkvoorraad met vier tiende maand afgenomen en is daarmee uitgekomen op 5,3 maanden, terwijl in de grond- en waterbouw de werkvoorraad met drie tiende maand is toegenomen naar 6,5 maanden.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
t 020 205 1613
mkoning(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn