In het afgelopen jaar is de bouwproductie opnieuw stevig teruggelopen. Na een daling van de bouwproductie met 7% in 2012, zal de productie dit jaar met nog eens 5% krimpen. De woningbouwinvesteringen lopen in deze twee jaar tezamen met bijna 20% terug. Daarmee is de bouw in een tweede fase van crisis beland. De werkgelegenheid is inmiddels voor het vierde jaar op rij gedaald. In de uitvoerende bouw- zie de bijlage – is de werkgelegenheid van werknemers sinds het uitbreken van de crisis zelfs met 22% gedaald. De werkloosheid is daarbij gestegen naar 11%. Voor werknemers boven de 55 jaar is de werkloosheid eind 2012 zelfs gestegen tot 17%. De werkgelegenheid in de bouw zal in 2013 en 2014 opnieuw stevig dalen, waardoor de werkloosheid alleen nog maar verder zal oplopen.

Dit concludeert het EIB in het zojuist verschenen rapport “Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013”. Het rapport kunt u hier bestellen.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn