Archief:

In navolging van een sterke toename van het aantal vergunningen voor nieuwbouwprojecten, is de werkvoorraad in de utiliteitsbouw in augustus met zeven tiende maand gestegen naar 9,8 maanden. De werkvoorraad van de utiliteitsbouw nadert hiermee het niveau van de woningbouw. De orderportefeuille in de woningbouw is met een tiende maand gestegen naar 10 maanden. De totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw kwam hiermee uit op een niveau van 9,9 maanden, een stijging van drie tiende maand ten opzichte van juni.

In de grond-, water- en wegenbouw daalde de werkvoorraad naar 6,2 maanden, een afname van vijf tiende maand. De orderportefeuille in de wegenbouw daalde met twee tiende maand tot 5,5 maanden, terwijl de orderportefeuille van de grond- en waterbouw in twee maanden met zeven tiende maand afnam tot 7,0 maanden. De werkvoorraad in de totale bouw is hiermee uitgekomen op 8,9 maanden, een toename van een tiende maand ten opzichte van juni.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

De werkvoorraad in de totale bouw is in juni 2017 uitgekomen op 8,8 maanden, een toename van drie tiende maand. De orderportefeuille in de woningbouw bleef ten opzichte van mei stabiel op 9,9 maanden, terwijl de werkvoorraad in de utiliteitsbouw met vier tiende maand steeg naar 9,1 maanden. De totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw kwam hiermee uit op een niveau van 9,6 maanden, een stijging van twee tiende maand.

In de grond-, water- en wegenbouw steeg de werkvoorraad naar 6,7 maanden, een toename van vier tiende maand. De orderportefeuille in de wegenbouw steeg met twee tiende maand tot 5,7 maanden, terwijl de orderportefeuille van de grond- en waterbouw met vijf tiende maand toenam tot 7,7 maanden.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Nylas Visser
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

De werkvoorraad in de totale bouw bleef in mei 2017 met 8,5 maanden stabiel. De orderportefeuille in de woningbouw daalde ten opzichte van april met een tiende maand tot 9,9 maanden, terwijl de werkvoorraad in de utiliteitsbouw met twee tiende maand steeg naar 8,7 maanden. De totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw bleef hierdoor gelijk op een niveau van 9,4 maanden.

In de grond-, water- en wegenbouw steeg de werkvoorraad in mei 2017 naar 6,3 maanden, een toename van drie tiende maand. De orderportefeuille in de wegenbouw steeg met vier tiende maand tot 5,5 maanden, terwijl de orderportefeuille van de grond- en waterbouw met drie tiende maand tot 7,2 maanden toenam.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
t 020 205 1600
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

PERSBIJEENKOMST 5 juli, 15:00-16:00 uur in Nieuwspoort.

Achtergrond
Met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zijn er toenemende zorgen over werknemers in zware beroepen. Kenmerkend voor deze beroepen is dat vaak op jonge leeftijd met werken wordt begonnen, het opleidingspeil en de levensverwachting relatief laag zijn en velen niet in goede gezondheid de eindstreep halen. Zou een aparte regeling die werknemers in zware beroepen in staat stelt eerder met pensioen te gaan, hier een haalbare oplossing voor kunnen bieden?

Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat het Economisch Instituut voor de Bouw op de persbijeenkomst naar buiten brengt. Het onderzoek is uitgevoerd voor de Nederlandse afbouwsector (stukadoors, wand- en plafondmonteurs, blokkenstellers, vloerenleggers, terrazzowerkers en natuursteenbewerkers). Aangezien een eventuele regeling naar verwachting niet alleen zal kunnen gelden voor de afbouwsector, is tevens gekeken naar de implicaties als een regeling zou worden getroffen voor alle sectoren in onze economie.

Welke vragen worden in het onderzoek beantwoord?
Zijn er goede, betrouwbare criteria te hanteren om zware beroepen te kunnen onderscheiden van de overige beroepen? Is een dergelijk onderscheid ook uitvoerbaar en praktisch te hanteren? Wat kunnen we hier leren van ervaringen in andere Europese landen? Wat is de eventuele rechtvaardiging voor het onderscheiden van zware beroepen en overige beroepen in relatie tot de pensioengerechtigde leeftijd? Welke beroepen in onze economie kunnen op basis van objectieve criteria tot de zware beroepen worden gerekend? Wat zijn de effecten van een regeling die werknemers in een zwaar beroep in staat stelt om drie respectievelijk vijf jaar eerder met werken te stoppen? Is een dergelijke regeling betaalbaar?

De setting
De persconferentie trapt af met een presentatie van de resultaten van het onderzoek.
Het is voor het eerst dat dit belangrijke vraagstuk gedegen is onderzocht, waaronder een inventarisatie van het beleid in een groot aantal andere Europese landen.

Na de presentatie is er de mogelijkheid om vragen te stellen en zullen genodigden (vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector en betrokken politici) hun visie geven, waarop uiteraard ook weer kan worden gereageerd. Een gedrukt exemplaar van de studie is tijdens de bijeenkomst beschikbaar voor pers en genodigden.

De persbijeenkomst vindt plaats op 5 juli van 15:00-16:00 uur in Nieuwspoort. Na afloop kan nog worden nagepraat tijdens een aangeklede borrel in het restaurant van Nieuwspoort.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
t 020 205 1600
tvhoek@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

De orderportefeuille in de woningbouw is in april 2017 met vier tiende maand gestegen tot 10 maanden. De werkvoorraad voor deze sector staat hiermee op de hoogste stand sinds het begin van deze meting. De werkvoorraad in de utiliteitsbouw is stabiel gebleven op 8,5 maanden. De totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw nam hiermee met drie tiende maand toe tot 9,4 maanden.

In de grond-, water- en wegenbouw steeg de werkvoorraad in april 2017 naar een niveau van 6,0 maanden, een toename van twee tiende maand. Deze stijging was ook bij beide subsectoren te zien. De orderportefeuille in de wegenbouw kwam hiermee uit op 5,1 maanden, terwijl de orderportefeuille van de grond- en waterbouw 6,9 maanden bedraagt. De werkvoorraad in de totale bouw kwam hiermee uit op 8,5 maanden, een stijging van drie tiende maand ten opzichte van maart 2017.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
t 020 205 1600
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

De Nederlandse bouw presteert sterk in Europees perspectief. De nieuwbouwmarkt van utiliteitsgebouwen is in 2017 en de volgende jaren de meest dynamische in West-Europa. In de woningbouw en de renovatie van gebouwen hoort Nederland tot de vier sterkst presterende landen. De ontwikkeling van de grond-, water- en wegenbouwproductie in Nederland is vanuit Europees perspectief bezien gemiddeld.

Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde rapport van Euroconstruct, een samenwerkingsverband van negentien Europese instituten die zich bezighouden met onderzoek naar de bouwmarkt. Het Euroconstructgebied omvat de meeste West-Europese landen en vier landen uit Centraal en Oost-Europa.

Klik hier voor het volledige persbericht.

De door EUROCONSTRUCT gepubliceerde onderzoeksrapporten zijn bij het EIB te bestellen (eib(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl).

Inlichtingen bij Taco van Hoek
t 020 205 1600
tvhoek@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

In aanvulling op het rapport ‘Verplicht energielabel voor kantoren’ heeft het EIB een notitie opgesteld, naar aanleiding van een artikel in het Financieele Dagblad van 21 februari. In het artikel wordt gesteld dat de investeringen die nodig zijn om aan de verplichtstelling van energielabel C voor kantoren te voldoen, hoger uitvallen dan door het EIB geraamd.

Naar aanleiding van het artikel heeft het EIB een korte marktconsultatie uitgevoerd om deze uitspraken te toetsen. De totale investeringen zijn op basis van de nieuwe informatie gemiddeld enigszins hoger dan eerder is becijferd. De aanpassingen zijn evenwel niet van dien aard, dat dit leidt tot een ander beeld van de kosten op hoofdlijnen.

Klik hier voor de volledige notitie.

Inlichtingen bij Jelger Arnoldussen
t 020 205 1600
jarnoldussen@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn