Orderportefeuille woningbouw stijgt sterk

In maart nam de totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw met twee tiende ... (Lees meer)

Effect vrijstelling WWS en verhuurderheffing

Uitvoering motie Van der Linde/Monasch zorgt voor maximaal € 140 miljoen extra bouwproductie per ... (Lees meer)

Orderportefeuilles bouw licht gedaald

In februari nam de totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw met een tiende ... (Lees meer)

Restschuld blokkeert doorstroming op de woningmarkt

Medio 2014 stonden ruim een miljoen huishoudens ‘onder water’: ze hadden een hypotheek die ... (Lees meer)

Orderportefeuilles nemen in alle onderdelen van de bouw weer toe

In januari nam de totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw met twee tiende ... (Lees meer)

Heldere inzichten in een complexe wereld

Het EIB geeft economisch inzicht en analyseert ontwikkelingen in de bouw en gebouwde omgeving. Het EIB werkt vanuit een wetenschappelijke grondslag, maar is vooral een betrokken, praktisch ingestelde organisatie die op conceptueel niveau kan meedenken. Het EIB maakt ingewikkelde vraagstukken helder, met onderzoek en analyses die (beleids)beslissingen onderbouwen en versterken. Publicaties van onderzoeksresultaten van het EIB spelen bij de ontwikkelingen in de bouw vaak een rol van betekenis.
Werken bij het EIB