Orderportefeuilles bouw licht gedaald

De totale werkvoorraad in de bouw is in november 2016 met een tiende maand ... (Lees meer)

EIB congres 26 januari 2017

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2017-2022 Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst van het EIB worden de Verwachtingen ... (Lees meer)

Houdbare huurtoeslag kan aanzienlijk doelmatiger

De recente sterke stijgingen van de uitgaven voor de huurtoeslag zijn incidenteel van aard. ... (Lees meer)

Orderportefeuille utiliteitsbouw doet stapje terug

De totale werkvoorraad in de bouw bedroeg in oktober 8,2 maanden. Tegenover een stijging ... (Lees meer)

Verplicht energielabel voor kantoren

Een verplicht energielabel C voor kantoren per 2023 leidt tot een besparing van het ... (Lees meer)

Heldere inzichten in een complexe wereld

Het EIB geeft economisch inzicht en analyseert ontwikkelingen in de bouw en gebouwde omgeving. Het EIB werkt vanuit een wetenschappelijke grondslag, maar is vooral een betrokken, praktisch ingestelde organisatie die op conceptueel niveau kan meedenken. Het EIB maakt ingewikkelde vraagstukken helder, met onderzoek en analyses die (beleids)beslissingen onderbouwen en versterken. Publicaties van onderzoeksresultaten van het EIB spelen bij de ontwikkelingen in de bouw vaak een rol van betekenis.


BouwActueel