Orderportefeuille daalt licht

In december nam de totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw met twee tiende ... (Lees meer)

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2015

Werkgelegenheid bouw weer in de lift Na zes jaren van onafgebroken krimp zal de werkgelegenheid ... (Lees meer)

Sterke groei in orderportefeuille b&u zet door

In november nam de totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw met vier tiende ... (Lees meer)

EIB Congres donderdag 29 januari 2015

Verwachtingen bouwproductie 2015-2020 Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst van het EIB worden de Verwachtingen bouwproductie 2015-2020 ... (Lees meer)

Orderportefeuille in de woningbouw neemt sterk toe

In oktober nam de orderportefeuille in de woningbouw met een halve maand toe tot ... (Lees meer)

Heldere inzichten in een complexe wereld

Het EIB geeft economisch inzicht en analyseert ontwikkelingen in de bouw en gebouwde omgeving. Het EIB werkt vanuit een wetenschappelijke grondslag, maar is vooral een betrokken, praktisch ingestelde organisatie die op conceptueel niveau kan meedenken. Het EIB maakt ingewikkelde vraagstukken helder, met onderzoek en analyses die (beleids)beslissingen onderbouwen en versterken. Publicaties van onderzoeksresultaten van het EIB spelen bij de ontwikkelingen in de bouw vaak een rol van betekenis.
Werken bij het EIB