Lichte daling orderportefeuille bouw

De totale werkvoorraad in de bouw is in juni met één tiende maand afgenomen ... (Lees meer)

Sterke opleving orderportefeuille bouw in mei

Nadat in voorgaande maanden de orderportefeuilles in de bouw al stevig waren toegenomen, zijn ... (Lees meer)

Opgaven en middelen voor infrastructuur tot 2030

Het EIB heeft een verkenning uitgevoerd van de trends en ontwikkelingen in de infrastructuur ... (Lees meer)

Toename orderportefeuille bouw in april

De totale werkvoorraad in de bouw is in april met twee tiende maand toegenomen ... (Lees meer)

Forse toename orderportefeuille bouw in maart

Na een relatief forse daling van de orderportefeuille in de totale bouw in februari ... (Lees meer)

Heldere inzichten in een complexe wereld

Het EIB geeft economisch inzicht en analyseert ontwikkelingen in de bouw en gebouwde omgeving. Het EIB werkt vanuit een wetenschappelijke grondslag, maar is vooral een betrokken, praktisch ingestelde organisatie die op conceptueel niveau kan meedenken. Het EIB maakt ingewikkelde vraagstukken helder, met onderzoek en analyses die (beleids)beslissingen onderbouwen en versterken. Publicaties van onderzoeksresultaten van het EIB spelen bij de ontwikkelingen in de bouw vaak een rol van betekenis.


BouwActueel